CIC
Nemzetközi Vadvédelmi Tanács 

 

„Fenntartható használattal világszerte a vadvilág megőrzéséért”

A CIC
A Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC International Council for Game and Wildlife Conservation) világszerte hirdeti a fenntartható vadászat fontosságát a természetvédelemben és fellép a természeti erőforrások tudatos és fenntartható hasznosításának érdekében.
A szervezetet Gróf Károlyi Lajos és Maxime Ducrocq, a francia Szent Hubertos Klub elnöke alapította 1928-ban Tótmegyeren, ami most Palárikovó, Szlovákia. 1930-ban, Párizsban jegyezték be, az évek során pedig a vadvilág megőrzése és fenntartható használata érdekében működő szervezetként vált világszerte ismertté és elismertté.

Az osztrák kormány meghatározása szerint a CIC egy olyan nemzetközi civil szervezet, mely kormányoktól függetlenül társadalmi érdekeket szolgál. A CIC hivatalos székhelye 2003 óta Bécsben, a szervezet központi irodája pedig 1999 óta Magyarországon, Budakeszin található.

A „Biológiai Sokféleség Egyezmény” (CBD) és az „Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről” (CITES) szervezeti ülésein a CIC, mint kormányközi szervezet (IGO) vesz részt.

Tagjaink
A szervezet tagjait tekintve is egyedülálló: 39 állam, egyetemek, civil szervezetek, magánszemélyek és tudományos szakértők 84 országból tartoznak a szervezethez. A 35 évesnél fiatalabb tagok számára a „Young Opinion” (Fiatalok Véleménye) munkacsoport biztosít fórumot. A tevékenységekhez szükséges anyagi hátteret tagsági díjakból, adományokból és támogatásokból befolyt összeg biztosítja.

Szervezeti felépítésünk
A tudományos alapon működő hálózatok munkájához tartozik különböző tervek kivitelezése, javaslatok megfogalmazása, valamint a vadvédelemmel és vadgazdálkodással kapcsolatos témákban tudományos konferenciák szervezése. A CIC feladatait három témacsoport szerint végzi, ezeket ún. Divíziókba tömörítjük:

 • Politika és Jog: feladata vadászati/vadgazdálkodási szabályozások kidolgozása és a nemzetközi politika szinterén lobbizni a fenntartható természethasznosítás érdekében
 • Alkalmazott Tudomány: tevékenységének célja, hogy a politikát ellássa a vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos tudományosan megalapozott tényekkel és adatokkal és támogassa a tudományos vadgazdálkozással és vadmegőrzéssel kapcsolatos felméréseket
 • Kultúra: feladata a vadászatból eredő kulturális örökség megőrzése.

Rendelkezünk továbbá egy regionális koordinációs központtal, mely Közép- és Délkelet-Európában tevékenykedik. Célja politikai, vallási és földrajzi határokon átívelő együttműködések megvalósítása (a volt Jugoszlávia országaiban, minden érintett fél bevonása a vadgazdálkodási programokba).

Nemzeti delegációink több mint 40 országban működnek közre a helyi tevékenxységekben.

Tevékenységeink

 • tanácsadás vadászoknak a fenntarthatóságról
 • lobbizás a vadászat fennmaradásáért
 • vadgazdálkodási tanácsadás minden érintettnek
 • társadalmi szintű tájékoztatás a vadvilág és a fenntartható vadászat értékeiről, előnyeiről
 • faj- és élőhelymegőrzés
 • küzdelem a szegénység ellen a fenntartható gazdálkodás előnyeinek kihasználásával a helyi lakosok javára
 • szabályok, irányelvek, jogi háttér kidolgozása és megvalósítása a fenntartható vadászat és vadgazdálkodás területén
 • az orvvadászat és túlhasználat elleni küzdelem
 • tanulmányok és pilóta projektek tervezése, kidolgozása.

Eredményeink
Működésének hosszú ideje alatt a CIC világszerte jelentős eredményeket ért el a veszélyeztetett fajok védelmében, mint a vándorsólyom, a Przewalski-ló, a galléros túzok vagy a tatárantilop esetében is.
A gyakorlati munka mellett felszólalunk a fenntartható használatért, valamint nemzetközi környezetpolitikai viták alkalmával kiállunk annak fontossága mellett.

Küldetésünk és céljaink
A nemzeti, illetve nemzetközi szinten a természeti erőforrások gazdálkodásával foglalkozó testületekkel közösen, a CIC és tagjai az alábbi célok eléréséért dolgoznak:

 • tudatosítani, hogy a világ környezeti állapotáért mindenki felelős;
 • az ökoszisztémán belül harmonikus egységet alkotó életközösség minden megjelenési formájának tisztelete;
 • a természet megőrzése a mai és a jövő generációk számára;
 • a biodiverzitás csökkenésének megfékezése a „Countdown 2010” program céljainak megvalósításán keresztül;
 • a társadalmi és gazdasági javakat jelentő természeti erőforrások optimális, fenntartható használata, amely ösztönzőleg hat védelmükre is;
 • a vadgazdálkodás és földhasználat fejlesztése;
 • tudományos kutatások, oktatási programok támogatása, valamint társadalmi tájékoztatás.

Globális összefogás a fenntartható vadászatért
A CIC a fenntartható használat, valamint a vadvédelmi politika és törvényhozás érdekében az alábbi partnerekkel alkot erős szövetséget:
ENSZ intézmények: FAO (Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezet), UNEP (Környezetvédelmi Program), UNDP (Fejlesztési Program) és UNESCO (Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezet)

Környezetvédelmi egyezmények:

 • iológiai Sokféleség Egyezmény (CBD)
 • Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (CITES)
 • Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (CMS), mellyel 2005-ben együttműködési megállapodást is kötöttünk
 • Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről (AEWA)
 • Egyezmény az európai vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről (Berni Egyezmény)
 • Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről.

Nemzetközi civil szervezetek:

 • Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
 • Az EU Vadászati és Természetmegőrzési Szervezeteinek Föderációja (FACE)
 • Vadbiológusok Nemzetközi Szövetsége (IUGB)
 • Nemzetközi Solymász Szövetség (IAF)
 • Wetlands International (Nemzetközi vizes élőhelyek)
 • Természetvédelmi Világalap (WWF), BirdLife, Nemzetközi Fácán Szövetség stb.

Nemzeti civil szervezetek:
A CIC delegációk együttműködnek továbbá olyan civil szervezetekkel, melyek nemzeti vagy regionális szinten foglalkoznak vadászattal és a vadvilág megőrzésével.


Elérhetőségünk
CIC Központi Iroda, H-2092 Budakeszi, Pf. 82
Telefon: 06 23 453 830, fax: 06 23 453 832
Email: office@cic-wildlife.org – Honlap: www.cic-wildife.org