VADÁSZHIMNUSZ

Kórusátirat Bogár Imre feldolgozásában, a
HORTUS M. SINGERS
elõadásában*

Vállaljuk vadászati rendezvényeken, bálokon, temetÚseken a Vadászhimnuszon kívül egyéb színvonalas dalok elõadását, valamint önálló mûsort.

HORTUS M. SINGERS
Mûvészeti vezetõ: Bogár Imre
www.hortusmsingers.hu

* A feldolgozást szerzõi jog védi, egyéni felhasználáson túl szükséges a kórusvezetõ elõzetes, írásbeli engedélye!

A vadászetika 8 alapelve