Mûvészeink Internetes tárlata


VALACZKAI ERZSÉBET grafikus-festõ
(Csergezán-díjas 2000-ben)


VALACZKAI ERZSÉBET
grafikus-festõ
3258 Tarnalelesz, Egri u. 11.
Tel.: (36)-367-376
Mobil: (30)-9-44-66-99„Magamról

1958-ban születtem, s a gyermekkoromat a pusztaföldvári tanyavilágban töltöttem. A Harangos-ér parti mindennapok a természet kisebb-nagyobb csodáitól lettek örök emlékûek számomra. Rajzolni már akkor is szerettem, de az élõvilág tudatos ábrázolását csak fõiskolás koromban, a szakdolgozat írásával egyidõben kezdtem el. Addig a portrék és csendéletek világával foglalkoztam. Diplomámat a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán szereztem rajz–biológia szakon. A szakdolgozatomat a Harangos-ér madárvilágáról írtam és illusztráltam.

1982-tõl élet Heves megyében, ahol gyakorlatilag is megismerkedhettem az erdõ élõvilágával, annak is a nagyvadjai voltak számomra újak. Rendszeresen kijárok új élményekre vadászni, de csak távcsõvel.

Tarnaleleszen az általános iskolában – mindkét szakon tanítva – próbálom a felnövekvõ nemzedéket, köztük saját lányaimait is a természet tiszteletére, s annak rejtett titkainak megismerésére neveléni. Magát a rajzolást céltudatosan 16 éves koromtól mûvelem. Akkor fõleg szénnel dolgoztam, majd a fõiskolán minden grafikai és színes technikával megismerkedtem. Jelenleg legszívesebben pasztellkrétával és az egyszerû ceruzával rajzolok, de egyre bátrabban kenem az olajfestéket is. Az egyes szakmai mesterfogásokra a gyakorlatban magamtól kellett és kell, hogy rájöjjek.

Megalakulása óta tagja vagyok az ALTAMIRA EGYESÜLET-nek, amely nem csak témaként kezeli a természetet, de megpróbálja védeni is azt. 1995-ben, mint grafikust, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete is felvett a tagjai sorába, 2000-ben elnyertem a Csergezán-díjat.

Korunk különösen felgyorsult világában feladatomnak érzem, hogy megmentsek és megörökítsek valamit abból a harmonikus világból, amelynek eredetileg az ember is szerves része volt. Teszem ezt a technikai segédeszközök használata nélkül, mert számomra örömeg jelent a rajzolás-festés, még akkor is, ha néha ez nehéz feladatnak bizonyul.

1984 óta rendszeresen kiállítok. Évente átlagosan 1-2 önálló és több csoportos szereplésem van. A BÚVÁR, a NIMRÓD, a MADÁRTÁVLAT folyóiratokban, a BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK egyikében, valamint az 1995-ben kiadott VADÁSZATI ENCIKLOPÉDIÁBAN is jelentek meg illusztrációim. További illusztrációk: 1999-ben: Schmidt Egon: TÁVCSÕVEL A NYAKAMBAN címû könyv, 2000-ben: Dr. Koncz István: HÁTIZSÁK címû könyv, Dr. Heltay István: VADÁSZISKOLA címû könyv, VADÁSZLAP címlapja decemberben.”

Valaczkai ErzsébetÖnálló kiállításai: Pétervására, Kecskemét, Ózd, Eger, Sopron, Szántódpuszta, Szentgotthárd, Tata, Budapest, Mátészalka, Orosháza, Szarvas, Dunaújváros, Szentes.

Alkotásai: Megtalálhatók magán- és közgyûjteményekben Magyarországon, Ausztriában, Finnországban, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban és az Egyesült Államokban.