NIMRÓD VADÁSZPORTÁL
© www.vadaszat.net – © www.nimrod.hu

Megjelent
a februári
Nimród
 • TRÓFEAPARÁDÉ 2006 (4. old.)
 • Dr. Zoltán Attila
  MEGHÍVÓ A NIMRÓD-STANDRA
  Szeretettel várjuk olvasóinkat február 28–március 4-ig a FeHoVán, ahol rendkívüli újdonságokat találhatnak. Többek között bemutatjuk a Nimród Vadászújság testvérlapját, a NIMRÓD-SAFARI magazint! (6. old.)
 • Fegyver Csaba
  NIMRÓD MOBIL VADÁSZ A T-MOBILE HÁLÓZATÁN

  – Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, valamint a Nimród vadászújság és a T-mobile között létrejött megállapodás alapján 2007. március 1-sejétől minden érvényes vadászjeggyel rendelkező vadász igénybe veheti a kiemelkedő kedvezményeket nyújtó mobiltarifákat. (7. old.)
 • VADÁSZIRODALMI PÁLYÁZAT
  – A Nimród 2006. évi vadászirodalmi pályázatának fődíját Szilágyi Péter nyerte. A Nimród és az OMVV ezúton is meghirdeti soron következő, idei vadászirodalmi pályázatát, a pályaművek szerkesztőségbe való beérkezésének határideje 2007. október 31. (7. old.)
 • Szilágyi Péter
  BÉKÉS MEGYE MEZEINYÚL-ÁLLOMÁNYA

  – Békés jellemzően apróvadas megye, ezért a mezeinyúl-álomány nagysága meghatározó tényező a vadgazdálkodóink számára. A mezei nyúl értékesítéséből származó bevétel elérheti az összes bevétel 40%-át is. (8. old.)
 • Dr. Czinege Zoltán
  EMLÉK ZALÁBÓL

  – Mint alföldi területen vadászó embernek, érthetően különös érzése támad, ha van lehetősége bőgés idején eljutni Zalába, ahol erdeink királyának talán legpompásabb állománya található. Így nem csoda, hatalmas izgalommal mentem fel első alkalomal a lesre, idestova négy éve. (9. old.)
 • Németh Attila
  AZ ERDŐK KIRÁLYA

  – Szeptember 12-e – több napja nem alszom, folyamatosan a bika képe lebeg előttem. Előző este megrendeltem öt őzbakom trófeaalátétét, és rendeltem egy bikaalátétet is. Barátaim mosolyogtak, hogy előre iszom a medve bőrére, ez szerencsétlenséget hoz (10. old.)
 • Dr. Makai Lajos
  A földtulajdonosi közösség határozatainak a bíróság előtti megtámadhatósága, avagy a 22-es csapdája
  – A vadászati hatóság a bejegyzést megelőző vizsgálat körében csupán a "formai" elemek meglétét vizsgálja. Nem terjed ki a vizsgálat a határozatok meghozatalának jogszerűségére, arra, hogy a gyűlésen részt vevők regisztrációja törvényes volt-e, rendelkezik-e a regisztrált személy ténylegesen földtulajdonnal, a meghatalmazások megfelelnek-e a törvény előírásainak stb. (11. old.)
 • Hegyi István
  VADÁSZBALESETEK TANULSÁGAI

  – Sajnos munkám során viszonylag sűrűn találkozom a vadászat során bekövetkezett balesetekkel. Megpróbálok néhány olyan esetet ismertetni, amelyek tipikusak, és talán tanulságul is szolgálnak. (14. old.)
 • Gyenge László
  KAMARAI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

  – December 12-én közgyűlést tartott Tatán a Hotel Gottwald épületében az OMVK. Számos fontos kérdés szerepelt a napirenden, amelyet Feiszt Ottó, a Kamara elnöke terjesztett a közgyűlés elé. (16. old.).
 • Kántor B. Péter
  HÍRVADÁSZ
  .
 • Babiczky Attila
  A NÉMET VIZSLA KLUB 30 ÉVES

  – Néhány, a vizslázást szerető, lelkes barát 1976-ban úgy döntött, hogy az általuk legjobban kedvelt fajtacsoport, a német vizslák magyarországi összefogása érdekében klubot hoz létre. (21. old.)
 • F. V.
  VADDISZNÓHAJTÁSOK SZERVEZÉSE

  – Minden vadász számára bizsergető érzés a havas erdőben óvatosan lépkedve vagy gyorsvonat sebességével közeledő vaddisznó észlelése és elejtése. Az élményt, a sikert, a vadász (vendég) elégedettségét azonban sok munka, szervezés előzi meg. (23. old.)
 • Farkas Dénes
  ÉSZREVÉTELEK A MÍNUSZPONT SZANKCIÓ NÉLKÜL… CÍMŰ CIKKRE

  – Fáczányi Zsombor is félti a szarvast. Aggodalma jogos és aktuális. Aktuális azért, mert ha a jelenlegi ütemben és a napjainkban általánossá vált vadászat "rend" és módszerek szerint folytatjuk az állam által elrendelt állománycsökkentést, félő, hogy néhány éven belül elveszti aktualitását a szarvas féltése. (23. old.)
 • Gergely Imre
  PÉZSMATULOKRA AZ ÉSZAKI-SARKKÖRÖN TÚL

  – A legtöbb vadász dédelget olyan álmokat, amelyek elérhetetlennek tűnnek számára. Nagyapámnak, aki vadőrként szolgált, soha be nem teljesült álma volt egy golyós puska. Nekem az Ő halála után 20 évvel sikerült megvalósítanom egyik legnagyobb álmom: pézsmatulokra vadászhattam Kanadában, az Északi-sarkkörön túl. (26. old.)
 • Dr. Nagy Domokos Imre
  VITÉZ BÁRÓ UZSOKI SZURMAY SÁNDOR
  Vadászéletek 40.

  – A negyvesnes évek elején még megírta háborús emlékeit, majd a politikai változások zűrzavarában elfeledetten halt meg. Művei ma könyvészati ritkaságok, amelyek drága pénzért cserélnek gazdát. Máig is sajnálom, hogy egyetemista koromban (1960) nem volt 40 (negyven!) forintom megvenni könyvét. (28. old.)
 • Dr. Buzgó József
  BARCOGÁSI EREDMÉNYEK A SEFAG Zrt-nél

  – Az eredményes szeptemberi bőgési szezont követően, amelyben 225 bika került terítékre, jól sikerült a dámbarcogás is az ország legnagyobb területű vadgazdálkodójánál, a SEFAG Zrt.-nél. (29. old.)
 • Kötél László
  HAJTÓVADÁSZAT A KOLOSKA-VÖLGYBEN

  – December 16-án tartottuk az évi egyetlen vaddisznóhajtásunkat, amelyre 23 vendéget vártunk. A jó hangulatú vadászat és a három hajtás eredménye: negyven lövésből nyolc vaddisznó. (30. old.)
 • Kászonyi Zoltán
  FARKASMEZEI GYILKOS KAN FARKAS

  – Incze Veres Mihály fogta vegyes csövűjét, zsebre dugott öt acélköpenyűt, s elindult gyalog Miklós-pataka völgyében a Cseres felé, fel Farkasmező irányába. Megígérte Mozsinak, leszámol a két farkassal. Hétfő hajnal volt, alig pirkadt. (32. old.)
 • VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS, 1971
  – A Nimród méltón emlékezett meg a Vadászati Világkiállítás 35. évfordulójárol. A cikkek írói hitelesen szóltak a nagyszerű rendezvény eseményeiről, jelentőségéről, szereplőiről, a kiállítás maradandó hozzájárulásáról hazánk és a világ vadászati kultúrájának gyarapításához. (32–33. old.)
 • Magyarosi Tamás
  SZERSZÁMOK AZ ERDŐBEN
  (37. old.)
 • Smidéliusz–Takács
  HERMAN OTTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA
  Oktatási műhelyek 6.

  – Az idei tanévben öt osztályunkban folyik technikusképzés, a tanulók létszáma 86 fő (összesen 571 tanulónk van iskolánkban). Tantestületünkben felkészült mérnök-tanáraink vannak, akik alkotó módon vettek részt több alkalommal az FVM képzési és Szaktanácsadási Intézete által koordinált központi programok kidolgozásában, illetve a helyi tantervek megírásában. (38. old.)
 • „Miskin herceg”
  STOHL KANJA II.

  – Miközben Zsolti, a vadőr éles szekercével ütemesen csakodva elkezdte levágni a kan orrcsontját és állkapcsát, én elfordultam. Nem csak azért, mert kímélni akartam magam a látványtól, hogy egy rosszul célzott csapás ripityára töri a szép ívű, élesre fent agyarakat. (39. old.)
 • Gyenes István
  VIZSLÁK ALKALMASSÁGI VIZSGÁJA

  – A Heves megyei Vadászkamara Vadászkutya Bizottsága Tarnaszentmiklóson, a pélyi Tiszatáj Vt. területén rendezett alkalmassági vizsgát a vizslák részére. (41. old.)
 • KULTURÁLIS HÍRADÓ (41. old.)
 • APRÓHIRDETÉSEK (42. old.)
 • Takács Frigyes
  SOLYMÁSZAT A VADÁSZAT MŰVÉSZETE

  – A vadászatra alkalmas, kiképzett ragadozó madarakkal gyakorolt solymászat joggal nevezhető a vadászat művészetének. Ennek a régi tudománynak a gyökerei kb. 2000 évvel időszámításunk előttre nyúlnak vissza. (48. old.)

A szerkesztõség telefonszámai:

Tel.: 225-0748, 225-0749, 225-0750
Fax: 212-0340, 225-0746, 225-0747
Cím: 1027 Budapest, Medve u. 34–40.

E-mail: nimrodvu@t-online.hu

Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat. hogy a Nimród ára az elárusítóhelyeken 495 Ft, előfizetőknek 450 Ft.
Lapunk iránti bizalmukért köszönetünket fejezzük ki.

Elõfizetési díj egy évre:
5400 Ft.

Elõfizetés megrendelése

Megjelenik minden hónap elején.

A Nimród Vadászújság mûködését az FVM Vadgazdálkodási Alap támogatja

Nimród Irodalmi pályázat 2005

Nimród Irodalmi pályázat 2006

A NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG

Egy folyóirat a sajtó eszközeivel bármilyen ügyet hatékonyan tud szolgálni. A Nimród megalakulása óta a vadászat és természet szépségeit, a természetvédelemmel való összhangját, az állatvilág óvását, gondozását helyezte elõtérbe, és igyekezett azt olvasóközönségével megismertetni. A patinás Nimród ma már a nemzeti hagyományok, a magyar és európai kultúra elválaszthatatlan része.

A Nimród elsõ száma 1913. december 1-jén jelent meg, szerkesztõje Szabó Kálmán volt. Eleinte három szám jelent meg havonként. Kittenberger Kálmán 1920 szeptemberétõl szerkesztette a lapot. Mint világhírû vadász és természetbúvár maga is sokat publikált, s egyben kialakított egy olyan szerzõgárdát, amely szakmai hitelességével megalapozta a Nimród hírnevét. Az általuk közölt anyagok ma is hiteles forrásul szolgálnak a szakemberek és más érdeklõdõk számára.

A „régi” Nimród 1913 decemberétõl 1948 szeptemberéig jelent meg, a háborús évek végén kisebb kihagyással. A megjelenés idõszakának legnagyobb részében (1924–1944) a Nemzeti Vadászati Védegylet hivatalos lapja volt, 1917–1920-ig a „Hubertus” Magyar Vadászok Országos Egyesületének a hivatalos közlönye, majd 1921–1924-ig a „Hubertus”Országos Magyar Vadászati Védegylet kiadása és hivatalos lapja. A háború utáni új rend kialakulásával új vadászszövetség alakult, a Magyar Vadászok Országos Szövetsége (MAVOSZ), amely a Nimródból Magyar Vadászt „csinált”. A lap 1969-ben visszakapta a Nimród nevet, majd hamarosan színes folyóirat lett.

A Nimród filozófiája változatlan az 1991 óta kialakított mai formájában is. Ennek a lényege az, hogy a vadászat a modern világban aktív természetvédelem, szabályozó-szelektáló tevékenység, a természeti folyamatok elválaszthatatlan része. A vadászat ma már csak a természetvédelemnek alárendelten mûködhet és töltheti be vadgondozó, természetóvó funkcióját. Ennek alapján a Nimród azt kívánja a köztudatba táplálni, hogy a vadászat csak az emberiség közös ügyének szolgálatában – nem öncélúan – az állatvilágnak az utókor számára való megóvása érdekében teljesítheti szabályozó-szelektáló feladatát, amely nélkülözhetetlen az élõvilág reprodukciós ciklusában. A mai kor vadászának elsõrendû kötelessége a gondjaira bízott vadállomány óvása, minõségének megõrzése. Vagyis a vadászatban nem a lövés, a vad elejtése a legfontosabb mozzanat, ez csak a végsõ fázis, amelyhez hosszú, fáradságos út vezet, s ez mind beletartozik a „vadászat” fogalommal jelölt széles körû tevékenységbe.

A lapban megjelenõ vadászati szakmai cikkek, riportok nagy részét a szûken vett szerkesztõség négy tagja készíti. Ehhez kapcsolódnak a szerkesztõség részben vidéken élõ 9 munkatárásnak az írásai. Õk valamennyien kiváló vadászati, erdészeti szakemberek, de van közöttük fegyverszakértõ, fotómûvész és grafikusmûvész is. A megfelelõ képanyag fontos része a lapnak.

Nagyon sok írást küldenek az olvasók is. Az összegyûjtött anyagot áttekintjük, majd „súlyozzuk”, azaz meghatározzuk az egyes témák arányát. Mindig elsõbbséget élveznek a vadászati szakmai anyagok és az aktuális, informatív írások, az új vadászati jogszabályokkal kapcsolatos magyarázatok. A legtöbb lapszámban van fegyver- és lõismereti írás, kutyás anyag, ritkábban solymászat és vadászíjászat. Nagyon kedvelik az olvasók az irodalmi anyagokat. Fontos részei a lapnak a vadon élõ állatokat bemutató, természetvédelmi jellegû ismeretterjesztõ írások. Ugyancsak nagy súlyt helyezünk a határainkon túli magyarok vadászéletének bemutatására. Van erdélyi, szlovákiai, vajdasági rovatunk, s most építjük ki a kárpátaljai magyar vadászokkal való kapcsolatot.

Rendszeresen közöljük a tengerentúlon élõ magyarok írásait. Sokuk számára – mint írják – a Nimród az egyetlen kapocs az óhazához. A fent említett anyagoknak a helyes arányát megállapítani nem könnyû, hiszen a Nimród olvasótábora a társadalom minden rétegét, minden korosztályát magában foglalja. Úgy érzem, ezt a feladatot sikeresen teljesítjük, hiszen évek óta nem kaptunk olvasóinktól olyan észrevételt, amely elégedetlenséget fejezett volna ki.

Rendszeres kapcsolatunk van C.I.C.-vel, a Párizsban székelõ Nemzetközi Vadászati és Vadévédelmi Tanáccsal, a brüsszeli F.A.C.E.-val, az Európai Unió Vadászszövetségei Szövetségével, ezen kívül az európai vadászújságokkal, vadvédelmi szervezetekkel. Külön hangsúlyt helyezünk a környezõ országok magyarlakta területeinek vadászati szervezeteivel, vadászaival való kapcsolatokra. A Nimród része az Euronews-hálózatnak, amely információt cserél az európai vadászújságok között, és ezeket az anyagokat kölcsönösen közlik.

Igen fontos feladatnak tekintjük a nemzeti hagyományok õrzését, a vadászati kultúra támogatását.

A Nimród „gazdája” az Országos Magyar Vadászati Védegylet, amely a régi Védegylet, illetve a MAVOSZ jogutódjának tekinti magát. Kiadó az Officina '96 Kft., amely adminisztratív feladatokat lát el. A szerkesztõség, amely a Nimród mûködtetésének széles körû feladatrendszerét fogja össze, önálló cég formájában tevékenykedik. Külön csoportunk végzi a számítógépes elõkészítést, a nyomdai munkákat pedig a Kossuth Nyomda Rt. látja el.

Úgy gondolom, nem sok olyan folyóirat létezik, amely 1913 óta mûködik, és ráadásul nem került idegen kézbe. Ez a lap megért háborút, forradalmat, gazdasági válságot, rendszerváltást, de az olvasók hûsége, bizalma minden problémán átsegítette. Remélem, így lesz ez a jövõben is, és mi méltóak tudunk lenni olvasóink bizalmára.

Dr. Zoltán Attila
fõszerkesztõ

Vissza